• info@highmediadevelopers.nl

Privacy Policy

Privacy Policy

De privacy policy is van toepassing op alle bezoekers/deelnemers van de websites van High Media Developers Co.,Ltd

Beheer

Deze website valt onder het beheer van High Media Developers Co.,Ltd, hierna te noemen: “High Media Developers”. Deze organisatie is ook verantwoordelijk voor het vastleggen en het verwerken van de door u verstrekte en gebruikte gegevens.

Doel gegevensregistratie

High Media Developers verwerkt de persoonsgegevens die door u zijn verstrekt voor de volgende doeleinden:

  • Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst tussen u en High Media Developers
  • Facturatie bij afname van een betaalde dienst of product
  • Om u per email een service bericht of nieuwsbrief te sturen
  • Om u gerichte advertenties te tonen en voor het doen van commerciële mailingen.
  • Om te voldoen aan de High Media Developers van toepassing zijnde wet- en regelgeving

Gegevensverstrekking aan derden

Het is mogelijk dat High Media Developers derden inschakelt in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Indien deze partij(en) daarbij beschikking krijgen over uw persoonsgegevens, zullen zij deze alleen verwerken ten behoeve van High Media Developers. Uw gegevens (anders dan de gegevens die deel uitmaken van uw profiel en contactgegevens) zullen zonder uw toestemming niet worden verstrekt aan derden, tenzij High Media Developers gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Beveiliging gegevens

High Media Developers draagt er zorg voor dat de door haar geregistreerde persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in een database, die uitsluitend toegankelijk is voor personen voor wie dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. High Media Developers spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. High Media Developers is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden dan wel onrechtmatig verkregen toegang tot bestanden

Overdracht activiteiten

Indien de activiteiten van High Media Developers of onderdelen daarvan aangekocht worden door of fuseren met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

Wijzigingen

High Media Developers heeft het recht dit Privacy Policy eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om met enige regelmaat onze privacy policy hier te raadplegen.